Rovex Inzenjering
tufftec grejni kabl za grejanje ispod asfalta grejanje oluka grejanje cevi
1 2 3

Fiksiranje grejnih kablova u olucima i na ivicama krovova

Pomoći montažnog materijala lako i jednostavno se mogu montirati grejni kablovi u oluke, slivnike i krovove

U oluke i vertikale se uglavnom instalira i postavlja u dva prolaza, kao što je prikazano na slikama ispod. U olucima i vertikalama prečnika do 12cm širine i u klimatskim zonama sa umerenim zimama (primorska područja) kabl se može postavi jednostruko (više o proračunu).


OLUCI
Grejanje oluka

Grejni kablovi se mogu fiksirati u oluka na dva načina : sa odstojnicima ili čeličnim užetom za horizontale sa odstojnicima.Odstojnici za horizontale


VERTIKALE
Grejanje oluka

U vertikalama kablovi se pričvrščuju sa odstojnicima. U slučaju da dužina kabla prelazi 12m onda je potrebno koristiti čelično uže sa odstojnicima. Odstojanje između držača ne sme da prelazi 40cm.

Odstojnici za vertikale

IVICA KROVA
Grejanje oluka

U regionima sa velikim intenzitom snežnih padavina, grejanje samo oluka i vertikala ne mogu obezbediti kompletno uklanjanje snega i ledenica.

Potrebno je grejati ivicu krova neposredno uz oluk, u širini od oko 50cm i čitavo područje krova koje se nalazi izvan spoljnih gabarita objekta.

Grejni kablovi se moraju fiksirati za površinu krova sa držačima sa površinskom zaštitom legurama bakra ili titanijum cinka.

Ukoliko je krov pokriven metalnim pločama držači se mogu: zalepiti za površinu krova, pričvrstiti zakovicama i taj deo izolovati i okačiti na izolovanu sajlu.

Ukoliko je krov prekriven crepom držači se mogu, pričvrstiti za lajsne ili pričvrstiti čelično uže (sajlu) između rogova.

Grejanje oluka Grejanje oluka

NAŠA PODRŠKA I POMOĆ
Ukoliko želite da grejete rampu, zaštite cev od pucanja ili grejete oluke da ne dođe do prokišnjavanja - pozovite naše stručnake
na telefon 011/311-52-08 i zatražite BESPLATAN savet, kao i preporuku potrebne opreme.