Rovex Inzenjering
tufftec grejni kabl za grejanje ispod asfalta grejanje oluka grejanje cevi
1 2 3

GREJANJE OLUKA I KROVOVA - VCDR GREJNI KABLOVI

Grejni kabl sa UV zaštitom posebno konstruisani za grejanje oluka, slivnika, krovova i vertikala

ELEKTRA VCDR20 grejni kabloviViše informacija o VCD grejnom kablu su gotovi setovi sastoje od grejnog kabla snage 20 W/m završen sa 4,0 m napojnim kablom (hladan kraj). Prilikom projektovanja sistema za grejanje oluka i krovova, potrebno je izračunati potrebnu snagu i dužinu kabla i odabrati odgovarajući prema tabeli već gotovih kompleta ili prvi veći kabl od ponuđenih. Sistem grejanje oluka pomoću ELEKTRA VCDR20 zahtevaju temperaturne kontrolere - termostate. Oni su namenjeni da se koriste u sistemima zaštite od snega i leda kada je potrebna pokriti velike povrišine tačnije velike aplikacije.

Grejanje oluka

Sa grejnim kablovima je moguće pokrtiti sve površine koje tokom zimskog perioda lede i dolazi do problema sa prokišnjavanjem, pucanjem, zamrzavanjem i slično - oluci, slicnici, rigole, vertikale, olucne cevi, krovovi, ivice krova i slično.

Koliko snage je potrebno za odleđivanje snega i leda, zavisi od područja (više informacija o klimatskim zonama) i konstrukcije objekta. Na osnovu tabele ispod za standardne mere dimenzije oluka se lako i brzo može proračunati potrebna snaga za sistem zaštite od snega i leda.

Grejni kabl VCDR
Proračun potrebne snage na osnovu tabele
Potrebna snaga [W/m2]
Temperatura ambijenta > -5°C -5°C ÷ -20°C -20°C ÷ -30°C < -30°C
Oluk horizontalni 20 W/m 20 ÷ 40 W/m 40 ÷ 60 W/m 60 W/m
Oluk vertikalni 20 W/m 20 ÷ 40 W/m 20 ÷ 40 W/m 40 W/m
Krovne uvale 200 W/m2 200 ÷ 250 W/m2 250 ÷ 300 W/m2 350 W/m2
Ivice krova ~150 W/m2 ~200 W/m2 ~250 W/m2 ~300 W/m2
Krov van gabarita zgrade ~250 W/m 2 ~300 W/m2 ~350 W/m2 ~500 W/m2

Vrednosti u gornjoj tabeli odnose se na oluke prečnika 100-125mm. Oluci večeg prečnika zahtevaju 20W/m veću izlaznu znagu. Ravni krovovi, ili kada krovovi imaju ugrađene snegobrane koji prouzrokuju nagomilavanje snega i zahtevaju povećanje potrebne snage u proseku 15%.


PRIMER 1. Kuća u Beogradu (najniža temperatura -15°C)

Grejanje oluka 1 x Horizontalni oluk - 8m dužina - 12cm širine
2 x Vertikalni oluk - 3m visina - Ø12cm

Na osnovu tabele i temperature Beograda, uzimamo vrednosti iz druge kolone - 40W/m i za horizontalni i vertikalno oluk, odnosno dva prolaza grejnog kabla - ( 8m hor. + 6m vert. ) x 2 prolaza = 14m x 2 = 28m

Na osnovu izračunate dužine potrebnog grejnog grejnog kabla za zaštitu oluka od snega i leda iz tabeleCiscenje rampe odaberemo prvi odgovarajući kabl, u ovom slučaju je to grejni kabl VCDR 20/580 - 20W/m, 580W, 29m.
Za postavljanje kabla je potrebno upotrebiti montazni materijalViše informacija o instalacionom montažnom materijalu, kao i odabrati odgovarajući termostatViše informacija o termostatima za upravljanje za upravljanje sistemom. Sva uputstva za postavljanje grejnih kablova možete preuzeti sa sajta - dokumentacijaSva uputstva na jednom mestu.

Jedan od mnogobrojnih sistema zaštite oluka od snega i leda

Štamparija Plavo Slovo, Beograd - kompletno grejanje svih oluka, slivnika i vertikala - decembar 2010. godine
Grejanje oluka Grejanje oluka Grejanje oluka Grejanje oluka Grejanje oluka
Grejanje oluka Grejanje oluka Grejanje oluka Grejanje oluka Grejanje oluka
NAŠA PODRŠKA I POMOĆ
Ukoliko želite da grejete rampu, zaštite cev od pucanja ili grejete oluke da ne dođe do prokišnjavanja - pozovite naše stručnake
na telefon 011/311-52-08 i zatražite BESPLATAN savet, kao i preporuku potrebne opreme.